” Ba Tây ” Dễ Dàng Chiến Thắng

293
Giới thiệu trò chơi
Trò chơi Ba Tây lưu hành chủ yếu ở Hồng Kông, Macao, Đài Loan và Quảng Đông. Trò chơi có tính chất đơn giản, gân cấn, thiên về vận may nhiều hơn, cho nên trò chơi này được truyền bá rất rộng rãi. Mỗi ván bài bắt đầu người chơi có thể đặt cược vị trí nhà con bất kỳ, sau đó mỗi nhà con sẽ được phát 3 lá bài để so loại bài lớn nhỏ với nhà cái.
Quy tắc trò chơi

1. Hệ thống bắt đầu phát lá bài đầu, mỗi một ván bài bắt đầu sẽ lược bỏ 1 lá bài, tiếp theo là mở tiếp 1 lá bài để sau đó dựa vào điểm số của lá bài này mà chia bài (bắt đầu từ nhà cái tính đi).

2. A tính là 1 điểm, 2 đến 9 có điểm số không thay đổi, 10, J, Q, K tính là 0 điểm.

3. Tổng số điểm 3 lá bài lớn hơn 9 thì chỉ tính điểm số hàng đơn vị.

4. Ba tây là loại bài lớn nhất, ngoài ra điểm số càng gần 9 điểm nhất sẽ thắng.

5. Tất cả điểm số của nhà con sẽ tiến hành so bài lớn nhỏ với nhà cái.

6. Nếu kết quả là hòa thì đặt cược thắng và thua sẽ hoàn trả tiền cược.

7. Trò chơi này sử dụng 1 bộ bài (mỗi bộ 52 lá bài) để chơi.

Loại bài lớn nhỏ
Hạng mục Tên Loại bài
1 Ba tây 3 lá bài tây
2 2 tây 9 điểm 2 lá bài tây + 9 điểm
3 1 tây 9 điểm 1 lá bài tây + tổng 2 lá bài là 9 điểm
4 9 điểm 3 lá bài có tổng là 9 điểm, không có lá bài tây
5 2 tây 8 điểm 2 lá bài tây + 8 điểm
6 1 tây 8 điểm 1 lá bài tây + tổng 2 lá bài là 8 điểm
7 8 điểm 3 lá bài có tổng là 8 điểm, không có lá bài tây
8 2 tây 7 điểm 2 lá bài tây + 7 điểm
9 1 tây 7 điểm 1 lá bài tây + tổng 2 lá bài là 7 điểm
10 7 điểm 3 lá bài có tổng là 7 điểm, không có lá bài tây
11 2 tây 6 điểm 2 lá bài tây + 6 điểm
12 1 tây 6 điểm 1 lá bài tây + tổng 2 lá bài là 6 điểm
13 6 điểm 3 lá bài có tổng là 6 điểm, không có lá bài tây
14 2 tây 5 điểm 2 lá bài tây + 5 điểm
15 1 tây 5 điểm 1 lá bài tây + tổng 2 lá bài là 5 điểm
16 5 điểm 3 lá bài có tổng là 5 điểm, không có lá bài tây
17 2 tây 4 điểm 2 lá bài tây + 4 điểm
18 1 tây 4 điểm 1 lá bài tây + tổng 2 lá bài là 4 điểm
19 4 điểm 3 lá bài có tổng là 4 điểm, không có lá bài tây
20 2 tây 3 điểm 2 lá bài tây + 3 điểm
21 1 tây 3 điểm 1 lá bài tây + tổng 2 lá bài là 3 điểm
22 3 điểm 3 lá bài có tổng là 3 điểm, không có lá bài tây
23 2 tây 2 điểm 2 lá bài tây + 2 điểm
24 1 tây 2 điểm 1 lá bài tây + tổng 2 lá bài là 2 điểm
25 2 điểm 3 lá bài có tổng là 2 điểm, không có lá bài tây
26 2 tây 1 điểm 2 lá bài tây + 1 điểm
27 1 tây 1 điểm 1 lá bài tây + tổng 2 lá bài là 1 điểm
28 1 điểm 3 lá bài có tổng là 1 điểm, không có lá bài tây
29 2 tây 0 điểm 2 lá bài tây + 10 điểm
30 1 tây 0 điểm 1 lá bài tây + tổng 2 lá bài là 0 điểm
31 0 điểm 3 lá bài có tổng là 0 điểm, không có lá bài tây
Phán đoán thắng thua
Cược Thắng Thua
Nhà cái 0 điểm Điểm số nhà cái là 0 Điểm số nhà cái không phải là 0
Nhà cái 1 điểm Điểm số nhà cái là 1 Điểm số nhà cái không phải là 1
Nhà cái 2 điểm Điểm số nhà cái là 2 Điểm số nhà cái không phải là 2
Nhà cái 3 điểm Điểm số nhà cái là 3 Điểm số nhà cái không phải là 3
Nhà cái 4 điểm Điểm số nhà cái là 4 Điểm số nhà cái không phải là 4
Nhà cái 5 điểm Điểm số nhà cái là 5 Điểm số nhà cái không phải là 5
Nhà cái 6 điểm Điểm số nhà cái là 6 Điểm số nhà cái không phải là 6
Nhà cái 7 điểm Điểm số nhà cái là 7 Điểm số nhà cái không phải là 7
Nhà cái 8 điểm Điểm số nhà cái là 8 Điểm số nhà cái không phải là 8
Nhà cái 9 điểm Điểm số nhà cái là 9 Điểm số nhà cái không phải là 9
Nhà cái Ba tây Loại bài nhà cái là 3 lá bài tây Loại bài nhà cái là không phải 3 lá bài tây
Nhà con 1 – Ba tây Nhà con 1 – Loại bài là 3 lá bài tây Nhà con 1 – Loại bài không phải là 3 lá bài tây
Nhà con 1 – Thắng Nhà con 1 – Điểm số lớn hơn nhà cái Nhà con 1 – Điểm số nhỏ hơn nhà cái
Nhà con 1 – Thua Nhà con 1 – Điểm số nhỏ hơn nhà cái Nhà con 1 – Điểm số lớn hơn nhà cái
Nhà con 1 – Hòa Nhà con 1 – Điểm số bằng với nhà cái Nhà con 1 – Điểm số không bằng với nhà cái
Nhà con 2 – Ba tây Nhà con 2 – Loại bài là 3 lá bài tây Nhà con 2 – Loại bài không phải là 3 lá bài tây
Nhà con 2 – Thắng Nhà con 2 – Điểm số lớn hơn nhà cái Nhà con 2 – Điểm số nhỏ hơn nhà cái
Nhà con 2 – Thua Nhà con 2 – Điểm số nhỏ hơn nhà cái Nhà con 2 – Điểm số lớn hơn nhà cái
Nhà con 2 – Hòa Nhà con 2 – Điểm số bằng với nhà cái Nhà con 2 – Điểm số không bằng với nhà cái
Nhà con 3 – Ba tây Nhà con 3 – Loại bài là 3 lá bài tây Nhà con 3 – Loại bài không phải là 3 lá bài tây
Nhà con 3 – Thắng Nhà con 3 – Điểm số lớn hơn nhà cái Nhà con 3 – Điểm số nhỏ hơn nhà cái
Nhà con 3 – Thua Nhà con 3 – Điểm số nhỏ hơn nhà cái Nhà con 3 – Điểm số lớn hơn nhà cái
Nhà con 3 – Hòa Nhà con 3 – Điểm số bằng với nhà cái Nhà con 3 – Điểm số không bằng với nhà cái
Bảng tỉ lệ

※  Trò chơi Ba tây ăn đủ, người chơi thắng cược bởi 6 điểm thì tỉ lệ là 1 đền 0.5

1. Nếu nhà con là 6 điểm, nhà cái là 5 điểm, nhà con đặt cược thắng thì tỉ lệ đền cược sẽ là 50% tiền cược (nhà con thắng 6 điểm)

2. Nếu nhà con là 5 điểm, nhà cái là 6 điểm, nhà con đặt cược thua thì tỉ lệ đền cược sẽ là 50% tiền cược (nhà cái thắng 6 điểm)

3. Nếu nhà con và nhà cái cùng có 6 điểm thì cược hòa tỉ lệ đền sẽ là 1 đền 8

Cược Tỉ lệ
Ba tây 1 đền 16
Nhà con thắng 1 đền 1
Nhà con hòa 1 đền 8
Nhà con thua 1 đền 1
Nhà cái Ba tây 1 đền 16
Nhà cái 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 điểm 1 đền 8
Phạm vi quy tắc trò chơi

1. Nếu trong trò chơi mà gặp trường hợp trang mạng của chúng tôi kết nối không ổn định thì người chơi hãy chọn ngưng đặt cược hoặc thoát khỏi trò chơi để đăng nhập lại, nếu như đã đặt cược rồi thì vẫn được xem là đơn cược hợp lệ.

2. Nếu trong trò chơi gặp trường hợp mất kết nối mạng thì hệ thống sẽ tự động kết toán, đơn cược của ván này vẫn được xem là hợp lệ.

3. Toàn bộ bảng điểm của chúng tôi cung cấp chỉ dùng cho mục đích tham khảo, nếu như do đường dây mạng quốc tế hay các nhân tố khác làm ảnh hưởng đến bảng điểm hiển thị sai, thì tất cả kết quả của trò chơi sẽ được chúng tôi dựa theo kỷ lục của trò chơi làm chuẩn.

4. Đối với các vấn đề tranh chấp thì sẽ được chúng tôi bảo lưu lại tất cả các kết quả sửa đổi cũng như kết quả giải quyết cuối cùng.

5. Chúng tôi có quyền bảo lưu sửa đổi, hủy bỏ hoặc ngưng mọi hình thức đặt cược bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, cũng không cần có bất kỳ lời giải thích nào.

6. Các chức năng đặt cược và giao dịch trong máy chủ của trang mạng sẽ được sao lưu lại trong mỗi hạng mục của chúng tôi. Nếu hội viên có cung cấp dữ liệu để so sánh với dữ liệu trong kho dữ liệu của chúng tôi bảo lưu gặp phải bất kỳ sự khác biệt, thì tất cả sẽ dựa theo dữ liệu của trang mạng chúng tôi làm chuẩn.

7. Nếu cố ý sử dụng phần mềm Add-on thực hiện các hành vi không chính đáng để có được điểm số thì tất cả những điểm số đó sẽ không được tính.

8. Nếu có thắc mắc về điều khoản đã nêu ở trên, phía chúng tôi có quyền hạn đưa ra lời giải thích cuối cùng.

Đăng kí tài khoản để tham gia ngay